Senin, 24 Desember 2012

Susunan Badan Peradilan dalam PTUN


> TINGKAT PERTAMA
Jabatan Struktural
1. Ketua peradilan + Wakil Ketua Peradilan
 • UU 51/2009 : Bab II  14 (2), 16 (2), 19, 20, 21, 22
 • UU 9/2004 : Bab II  17 (1)-(3), 26
 • UU 5/1986 : Bab II  24
2. Sekretaris + Wakil Sekretaris
 • UU 51/2009 : Bab II  42
 • UU 9/2004 : Bab II  44 – 46
 • UU 5/1986 : Bab II  40
Jabatan Fungsional
1. Hakim Anggota
 • UU 51/2009 : Bab II  13 A-F, 14 (1), 14 A, 16 (1a)-1(b), 19, 20, 22, 25
 • UU 9/2004: Bab II  12, 17 (1)-(3), 18, 26
 • UU 5/1986 : Bab II  23, 24
2. Panitera, Wakil  Panitera,
Panitera Pengganti, dan Panitera Muda       
 • UU 51/2009 : Bab II  28, 30, 32, 34, 36-39
 • UU 5/1986 : Bab II  27
3. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
 • UU 51/2009 : Bab II  39 B
 • UU 9/2004 : Bab II  39 A, C-E
> TINGKAT BANDING
Jabatan Struktural
1. Ketua peradilan + Wakil Ketua Peradilan
 • UU 51/2009 : Bab II  15 (2) (3), 16 (2), 19, 20, 21, 22
 • UU 9/2004 : Bab II  17 (1) (4) (5), 26
 • UU 5/1986 : Bab II  24
2. Sekretaris + Wakil Sekretaris
 • UU 51/2009 : Bab II  43
 • UU 9/2004 : Bab II  44 – 46
 • UU 5/1986 : Bab II  40